Bayer CropScience NL

23 juli 2009

Previcur Energy toegelaten voor de Nederlandse markt

Nieuw fungicide ter voorkoming van Pythium en Phytophthora

In de juli-vergadering heeft het Ctgb een toelating verleend voor het gebruik van Previcur Energy in:

 • de bedekte teelt van sla (Lactuca sativa spp.), met uitzondering van veldsla
 • de bedekte teelt van courgette, patisson, en komkommer op kunstmatig substraat
 • de bedekte teelt van aubergine, tomaat en paprika op kunstmatig substraat
Previcur Energy is een systemisch werkend fungicide en bevat als werkzame stoffen propamocarb en fosetyl die zowel door het blad als door het wortelstelsel worden opgenomen.

Propamocarb heeft een directe werking tegen de schimmel door remming van de groei van het mycelium . Bovendien worden de zoösporen (zwermsporen) van de schimmel gedood en wordt de sporenvorming en daarmee de verspreiding van de schimmel sterk geremd. Fosetyl zet de vorming van afweerstoffen (fyto-alexines) in gang, waardoor er in de plant een zelfverdedigingsproces op gang komt. De schimmel is dan niet meer in staat de plant binnen te dringen. Door beide actieve stoffen, met elk een eigen werkingsmechanisme, te combineren wordt resistentie voorkomen.

Previcur Energy heeft een specifieke werking tegen schimmels uit de groep van de Oomyceten. Hiertoe behoren onder andere de wortelrot veroorzakende schimmels Pythium en Phytophthora.

Previcur Energy stimuleert de groeiprocessen in de plant, heeft daardoor een positief gewaseffect en geeft een groeistimulans.

Previcur Energy in ‘t kort:
 • Zeer goede werking op Pythium en Phytophthora
 • Synergie van twee werkzame stoffen:
  • propamocarb, een directe werking tegen de schimmel en;
  • fosetyl, stimuleert het zelfverdedigingsproces in de plant
 • Zowel een curatieve als preventieve werking
 • Positief gewaseffect en groeistimulans
 • Goede gewasveiligheid
 • Ingebouwd resistentiemanagement
 • Laatst gewijzigd:  donderdag 24 februari 2011

Zoeken